portarata

Kontakt:

TRIANGOLO
Portarata 8, Pula
tel: 052 216 513
mob: 099 315 32 57
e-mail: info@triangolo.hr

COVID 19:

Škola se pridržava svih mjera koje je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite za vrijeme trajanja pandemije za našu djelatnost. Rad se odvija u malim grupama, a u slučaju pooštrenja mjera nastava će se održavati online.

tečajevi stranih jezika i prevoditeljske usluge

Triangolo se od 1992. godine bavi organiziranjem tečajeva stranih jezika i prevođenjem, a od 2007. godine Triangolo posluje pod vodstvom Darije Thorburn. Škola je aktivna članica Zajednice za strane jezike pri HGK (ZSJ - www.zajednicazsj.org) koja je ujedno primljena u pridruženo članstvo EAQUALS-a (European Association for Quality Language Services – www.eaquals.org ) paneuropske udruge pružatelja jezičnih usluga s ciljem promoviranja i osiguranja kvalitete u školama stranih jezika. Zajednica okuplja škole stranih jezika koje rade na postizanju visokih standarda kvalitete u podučavanju stranih jezika i ishodima učenja. U tu je svrhu Zajednica uvela sustav kvalitete i razradila standarde koji obuhvaćaju svaki segment rada škole. U suradnji s europskom udrugom Eaquals, Zajednica za strane jezike HGK je razradila i uvela i sustav vanjske provjere kvalitete koji prvi u Hrvatskoj ocjenjuje ishode učenja i izvedbenu stranu nastave.

Tečajevi stranih jezika – Prioriteti naše škole su zadovoljstvo polaznika i ishodi učenja, odnosno napredak polaznika u usvajanju stranog jezika. Za to brine stručan i ljubazan tim predavača. Predavači su članovi Hrvatskog udruženja profesora engleskog (HUPE - www.hupe.hr) i redovno se usavršavaju na konferencijama udruženja, međunarodnim tečajevima za predavače u Velikoj Britaniji, ostalim seminarima i putem redovne interne edukacije.

Dodatna edukacija u Velikoj Britaniji – Triangolo za svoje polaznike i predavače organizira dvotjedni boravak i edukaciju u Engleskoj u ljetnim mjesecima.

Prevođenje – Triangolo nudi i usluge prevođenja sa/bez ovjere sudskog tumača sa/na engleski, talijanski, njemački, francuski i španjolski jezik.